Velcorin

0
před 6 lety tomik

Dobry den narazil jsem na upravu napoju pomoci latky Velcorin kde pisou  uplne neskoda neb se udajne se hydrolýzou rozloží; vzniká oxid uhličitý a metanol – přirozené součásti mnoha nápojů. Velcorin® jako takový tudíž v nápoji neni
mate s tim nejakou zkusenost ?

0
před 6 lety tomik

Před ukončením hydrolýzy nesmí být nápoje, které byly
ošetřeny přípravkem Velcorin®, požívány. Toto platí
také pro provádění organoleptických analýz! Hranice
bezpečnosti: 8 hodin!

0
před 6 lety tomik

Protože je přípravek Velcorin® jedovatý při vdechnutí, měl by být
používán pouze v dobře větraných prostorách (viz kapitola „Toxicita/
ohrožení zdraví“).
Manipulace s rozlitým přípravkem
Velcorin®
Nosit osobní ochranné vybavení (viz kapitola „Bezpečnostní
opatření/osobní ochranné vybavení“). Osoby bez ochrany
dýchacích orgánů musí prostor okamžitě opustit. Velcorin® lze
absorbovat, resp. odstranit dvěma různými způsoby:
1. Opláchnout velkým množstvím studené vody (měkký proud
studené vody; nepoužívat žádnou trysku; dbát na likvidaci odpadní
vody).
2. Sorbent chemikálií (např. na bázi kalciumsilikáthydrátu)
velkoplošně nasypat na přípravek Velcorin® a nechat ho
dostatečně nasáknout. Poté použitý sorbent chemikálií dopravit
do volného prostředí (např. v sudu), naplnit vodou a nádobu neuzavírat
(popř. sledovat tepelné zabarvení). Likvidace může následovat
tehdy, bylo-li pomocí indikačního papíru zjištěno, že se
přípravek Velcorin® kompletně rozložil (zpravidla následující den).
Ihned po odstranění sorbentu chemikálií musí být postižené plochy
dle možnosti opláchnuty dostatečným množstvím studené
vody.
Práce smí být znovu zahájena až tehdy, bylo-li speciálním
indikačním papírem zjištěno, že se ve vzduchu již nevyskytuje
žádný přípravek Velcorin®.

0
před 6 lety Snipp

koukal jsem se jak velcorin funguje a zdá se to být opravdu málo nebezpečné. vyrobený nápoj se k vám jako spotřebiteli určitě nedostane dříve než za několik dní, takže ochranná lhůta 8 hodin je bez problému splněna a po této době se v nápoji už žádný velcorin nevyskytuje, všechen se spotřeboval na zničení bakterií nebo se rozložil reakcí s vodou. to že se při práci s velcorinem musí používat ochranné prostředky vyplývá z toho že velcorin než se rozloží funguje jako jed pro různé typy buněk a to i pro buňky lidského těla.

0
před 6 lety tom

no nevim poud se v nealko je diky tomu metanol tak mi to pride dost divne kor kdyz se jedna o detske piti
Jedovatost methanolu nespočívá až tolik v působení této látky (byť způsobuje útlum centrálního nervového systému), jako spíše v působení jejích rozkladných produktůformaldehydu a kyseliny mravenčí.[11] Methanol samotný se metabolizuje zhruba poloviční rychlostí oproti ethanolu. Celková eliminace methanolu je pomalá, odpovídá zhruba sedmině rychlosti pro ethanol. Navíc má ethanol asi dvacetkrát vyšší afinitu k alkoholdehydrogenáze než methanol, proto je preferovaným substrátem. To umožňuje podávat ethanol (nebo též fomepizol) jako antidotum při intoxikaci, protože se výrazně zpomalí metabolismus methanolu a podstatně se tak sníží jeho biochemické a klinické účinky.[9]

Nový příspěvek do diskuse

Jméno

Email

Ochrana proti SPAMu

  «   Napište číslicí kolik je 5 + 10


Přidat příspěvek