trvanlivost potravin - normy?

0
před 8 lety Karel Frouz

zdravím, rád bych požádal o radu ohledně doby uchovávání či trvanlivosti potravin. Lze někde najít doby pro trvanlivost různých potravin - např. medu, ořechů, sušeného mléka atd atd? Jednak je doba samozřejmě napsaná na obalu výrobku, mě však zajímá odkud výrobce tuto dobu zjistí a následně jí na výrobek napíše?

Nikde jsem to nedokázal nalézt...

díky Karel

0
před 8 lety Lucka

"Záruční dobu upravuje občanský zákoník a jedná se o institut soukromoprávního charakteru, který není předmětem dozoru SZPI. Pro potraviny není na základě novely občanského zákoníku z roku 2011 od 23. 2. délka záruční doby speciálně stanovena. Občanský zákoník upravuje pouze obecnou 24 měsíční záruční dobu při prodeji spotřebního zboží. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném v souladu se zákonem o potravinách vyznačena lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Jednou z dalších povinností, které se vážou k záruční době, je povinnost vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele: prodejce musí informovat spotřebitele řádně o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

Podle občanského zákoníku prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá."

A možná vám ještě pomůže toto http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/100048654.html

0
před 8 lety karel

díky za informace. psal jsem ještě na SZPI a VUPP, a prý je to v podstatě tak, že dobu jak dlouho potravina vydrží si určuje sám výrobce svými testy, a pak za tuto dobu ručí.
mám k tomu ještě něco málo rozšiřujících informací, ale toto je esence

0
před 8 lety Lucka

Jojo, je to tak napsáno i v tom textu, je vlastně na něm, jak moc "si věří", že to vydrží a může se za tuto dobu zaručit;)

Nový příspěvek do diskuse

Jméno

Email

Ochrana proti SPAMu

  «   Napište číslicí kolik je 6 + 9


Přidat příspěvek